Sundhedsfaglig

Diplomuddannelse

Med en sundhedsfaglig diplomuddannelse styrker du dine faglige og personlige kompetencer til at udvikle egen praksis. Du udvikler samtidig din evne til selvstændigt at varetage komplekse specialiserede funktioner og udviklingsorienterede opgaver i det sundhedsfaglige felt.

 

Retning

Hos UCL kan du vælge mellem følgende uddannelsesretninger

Se udbudsplan

Opbygning

Den sundhedsfaglig diplomuddannelse er på 60 ECTS. Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og fuldtid på 1 år.

Fælles for alle retninger.

Obligatoriske moduler

  •     Praksis - videnskabsteori og metode (10 ECTS )
  •     Undersøgelse af sundhedsfaglig praksis ( 5 ECTS )

Valgmoduler

Halvdelen af uddannelsen, 30 ECTS, ligger inden for den valgte retning, hvor du frit kan vælge mellem flere moduler.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (15 ECTS).

De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig.

Bente Falk Nielsen
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent
Trine Lippert
Trine Lippert Studievejleder