Socialfaglig diplomuddannelse

Diplomuddannelse

Med en socialfaglig diplomuddannelse styrker du dine faglige og personlige kompetencer til at udvikle egen praksis. Du udvikler samtidig din evne til selvstændigt at varetage komplekse specialiserede funktioner og udviklingsorienterede opgaver i det socialfaglige felt.

Opbygning

Hos UCL kan du enten vælge

Den socialfaglige diplomuddannelse er på 60 ECTS. Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og fuldtid på et år.

Søg dispensation fra 6-års reglen

Obligatoriske moduler

Valgmoduler

Halvdelen af uddannelsen, 30 ECTS, udgøres af moduler du kan vælge imellem.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (15 ECTS).

De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig.

Bente Falk Nielsen, uddannelseskonsulent Arbejder bl.a. med diplomuddannelser inden for socialt arbejde samt studievejledning
Trine Lippert, lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik og studievejledning
Susanne Fallesen Studiesekretær

Andre uddannelser der minder om denne