Socialfaglig diplomuddannelse

Diplomuddannelse

Med en socialfaglig diplomuddannelse styrker du dine faglige og personlige kompetencer til at udvikle egen praksis. Du udvikler samtidig din evne til selvstændigt at varetage komplekse specialiserede funktioner og udviklingsorienterede opgaver i det social faglige felt.

Retning

Hos UCL kan du enten vælge den individuelle sociale diplomuddannelse eller en af følgende uddannelsesretninger

Opbygning

Den socialfaglige diplomuddannelse er på 60 ECTS. Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og fuldtid på 1 år.

Obligatoriske moduler

  • Videnskabsteori og socialt arbejde ( 10 ECTS )
  • Undersøgelses- og udviklingsarbejde ( 5 ECTS )

Valgmoduler

Halvdelen af uddannelsen, 30 ECTS, udgøres af moduler du kan vælge imellem.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (15 ECTS).

De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig.

Bente Falk Nielsen
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent
Trine Lippert
Trine Lippert Studievejleder